Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů!

Provozovatelem Penzionu VYHLÍDKA a PANORAMA Janovičky je společnost (správce): Velká Ves a.s., Lípová 472/10, 12000 Praha 2, IČ 46507221

Toto prohlášení vydáváme za účelem ujištění veřejnosti o zákonnosti svých postupů a zároveň informování subjektů osobních údajů o možnostech spolurozhodovat o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat a používat jejich osobní údaje, a to jak prostřednictvím elektronických i neelektronických prostředků.
Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR, které vstoupilo v platnost 25.5.2018 a nahradilo tím českou legislativu.  V souladu se čl. 13 GDPR je naší zákonnou povinností Vás informovat o vašich právech a jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje.
Informace shromažďujeme s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a námi jako poskytovatelem ubytovacích služeb. Dále za účelem nabídky dalších služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám, nebo pro nabídku služeb v budoucnosti. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt správci osobních údajů poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 
1.Osobní údaje:
– Fyzické osoby : jméno, příjmení, adresa, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo.
– Právnické osoby: název firmy (podle Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku), účetní a platební údaje(IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

 

2. Zdroje osobních údajů:
– Přímo od subjektů údajů (uzavření smluvního či pracovněprávního vztahu, emaily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formuláře na našich webových stránkách, sociální sítě, vizitky aj.)
– Skrze naše obchodní partnery – spolupracujeme s mnoha tour-operátory, kteří propagují naše penziony na svých webech
– Veřejně přístupné rejstříky a seznamy evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, webové stránky asociací cestovního ruchu či asociací hotelů a restaurací nebo vaše vlastní webové stránky)

 

3. Způsob zpracování ochrany osobních údajů:
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno výlučně v prostorách našich provozoven  jednotlivými pověřenými zaměstnanci, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky,případně i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správně technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Subjekty v pracovněprávním vztahu mají se správcem uzavřenou Smlouvu o mlčenlivosti.  Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s naší firmou.

 
4. K jakým účelům shromažďujeme informace:
– Průběh nebo podpora činnosti rezervačního procesu
– Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
– Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
Informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám.

 
5. Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím:
– Poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého se bude realizovat Vaše rezervace
– Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře
– Instituce, které k tomu mají ze zákona oprávnění

 

6. Procházení webu, marketingový účel (souhlas):
V případě, že užíváte naše produkty a služby, nebo brouzdáte po našich webových stránkách a facebooku , můžeme sbírat údaje o návštěvách na těchto webových stránkách a sledovat užívání služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy odešli. K tomuto účelu používáme služeb třetích partnerů (Google Analytics, Smartlook aj.) Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Cookies můžete na svém počítači kdykoliv zakázat. Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky. Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení.
Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat
veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení
rezervace.

 
7. Ochrana a zabezpečení vašich údajů:
S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

 
8. Vaše práva jako subjektu osobních údajů:
Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, případně kompletní výmaz těchto zpracovávaných údajů.

 
9. Doba zpracování osobních údajů
V souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém nebo skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Osobou odpovědnou za zpracování a ochranu osobních údajů je Ing. Radomír Roško, kontakt velka.ves@tiscali.cz