UBYTOVACÍ ŘÁD A INFORMACE

PENZIONU VYHLÍDKA

Vážení hosté, vítáme Vás v penzionu VYHLÍDKA a přejeme Vám příjemný pobyt. Zároveň si Vás dovolujeme seznámit s pravidly provozu a předem děkujeme za jejich dodržování.

-Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 14:00 hod. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 21:00 hod.

-Host je povinen pokoj uvolnit do 11:00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

-Kontakt s penzionem je umožněn na telefonním čísle: + 420 736 633 447.

-Kontakt s restaurací je umožněn na telefonním čísle: + 420 491 520 036.

-Provozní doba restaurace VYHLÍDKA : 1.9. – 30.6.

Středa - Čtvrtek 11:00 hod. - 20:00 hod.

Pátek - Sobota 11:00 hod. - 23:00 hod.

Neděle 11:00 hod. - 19:00 hod.

(Poslední objednávky do kuchyně přijímáme 1 hod. před zavírací dobou.)

-Provozní doba restaurace VYHLÍDKA: 1.7. – 31.8.

Pondělí - Čtvrtek 11:00 hod. - 22:00 hod.

Pátek - Sobota 11:00 hod. - 23:00 hod.

Neděle 11:00 hod. - 21:00 hod.

(Poslední objednávky do kuchyně přijímáme 1 hod. před zavírací dobou.)

-Snídaně se podávají v restauraci VYHLÍDKA od 8:00 hod. do 10:00 hod.

-Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid

v době od 22:00 hod. do 7:00 hod.

-Ve všech vnitřních prostorách penzionu je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.

-Připojení k internetu: WiFi / bez hesla

-V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

-Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.

-Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.

-Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 500 Kč.

-Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v penzionu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení ubytovacího řádu.

-Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Při rezervaci ubytování je nutné zaplacení zálohy (pokud není domluveno jinak). Tato záloha nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím způsobí ubytovateli škodu.

-V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele, nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

-V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy penzionu z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit. Při čištění parkoviště penzionu jsou majitelé aut, ubytovaní v penzionu, povinni respektovat pokyny správce k přeparkování.

-Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, potom uzamkne a klíč předá ubytovateli.

-Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

-Psi mohou být umístěny v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupcem. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu penzionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.

-Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.

-Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.

Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.

Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2017 do odvolání.

 

UBYTOVACÍ ŘÁD A INFORMACEPENZIONU PANORAMA

Vážení hosté, vítáme Vás v penzionu PANORAMA a přejeme Vám příjemný pobyt. Zároveň si Vás dovolujeme seznámit s pravidly provozu a předem děkujeme za jejich dodržování.

-Host má právo se ubytovat na základě objednaného ubytování nejdříve od 14:00 hod. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 21:00 hod.

-Host je povinen pokoj uvolnit do 11:00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

-Kontakt s penzionem je umožněn na telefonním čísle: + 420 736 633 447.

-Kontakt s restaurací je umožněn na telefonním čísle: 491 520 036.

-Provozní doba restaurace na Vyhlídce : 1.9. – 30.6. ¨

Středa - Čtvrtek 11 hod. - 20 hod.

Pátek - Sobota 11 hod. - 23 hod.

Neděle 11 hod. - 19 hod.

(Poslední objednávky do kuchyně přijímáme 1 hod. před zavírací dobou.)

-Provozní doba restaurace na Vyhlídce: 1.7. – 31.8.

Pondělí - Čtvrtek 11 hod. - 22 hod.

Pátek - Sobota 11 hod. - 23 hod.

Neděle 11 hod. - 21 hod.

(Poslední objednávky do kuchyně přijímáme 1 hod. před zavírací dobou.)

-Snídaně se podávají v restauraci na Vyhlídce od 8:00 hod. do 10:00 hod.

-Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid

v době od 22:00 hod. do 7:00 hod.

-Ve všech vnitřních prostorách penzionu je KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.

-Připojení k internetu: WiFi / bez hesla

-V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a

zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

-Host nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní

hygieně, tj. holicích strojků, masážních strojků, vysoušečů vlasů a podobně. Host může

používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny,

nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně.

-Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je

povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.

-Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 500 Kč.

-Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v penzionu

i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy, nebo jinak hrubě porušuje ustanovení

ubytovacího řádu.

-Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným

ceníkem ubytovatele. Při rezervaci ubytování je nutné zaplacení zálohy (pokud není

domluveno jinak). Tato záloha nemusí být hostu vrácena, když zruší rezervaci tak, že tím

způsobí ubytovateli škodu.

-V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele

nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.

-V zimním období je host povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy penzionu z

hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti

úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly

poškodit. Při čištění parkoviště penzionu jsou majitelé aut, ubytovaní v penzionu, povinni

respektovat pokyny správce k přeparkování.

-Host při odchodu z pokoje uzavře okna a vodovodní kohoutky, potom uzamkne a klíč předá

ubytovateli.

-Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

-Psi mohou být umístěny v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo

jeho zástupcem. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu penzionu prokázat jeho

nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.

-Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných

částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá

a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Za

klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám.

-Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení.

Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.